ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนพรรณไม้
พริกชี้ฟ้า
แมงลัก
พวงชมพู , ชมพูพวง
เศรษฐีเรือนนอก
ข้าวโพด
มันสำปะหลัง
โหระพา
ต้อยติ่ง
ยอ,ยอบ้าน
โสมไทย,โสมคน
เล็บมือนาง
เปราะป่า
ทานตะวัน
ฝรั่ง
มะยม
มะขามเทศ
ทองอุไร
ชะพลู
อัญชัน
หางกระรอกแดง
หว้า