ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนพรรณไม้
ข้าวโพด
รหัสพรรณไม้ 7-30330-001-139/1
ชื่อพื้นเมือง ข้าวโพด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays L.
ชื่อวงศ์ GRAMINEAE (POACEAE)
ลักษณะวิสัย ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช ใบเป็นกาบโอบลำต้น ลำต้นกลวงมีไส้สีขาว เกสรเพศผู้เป็นช่อออกที่ยอด
เกสรเพศเมียอยู่บนแกนออกที่ซอกใบ มีกาบห่อหุ้ม ยอดเกสรเพศมีเด่น
เป็นไหมยาวยื่นออกมาจากกาบห่อหุ้ม มีรากค้ำจุน  
บริเวณที่พบ สวนหย่อมหน้าอาคารอุตสาหกรรม
ลำต้น
ลักษณะวิสัย
ผล
ใบ
ดอก
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2556,21:56   อ่าน 1076 ครั้ง